Blanka - ICFF - Italian Contemporary Film FestivalICFF – Italian Contemporary Film Festival
English

Blanka

Suitable for: Grade 6+
Country: Italy/Japan/Philippines.
Production: Dorje Film, Simple Truth.
Distributor: Lemon Tree, Transformer.
Year: 2015
Film run: 90 min.
Genre: Drama.

Off Sale

Plot

Blanka (Cydel Gabutaero) makes her living on the streets of Manila from small thefts and tricks. She dreams of saving enough money to “buy” a mom. When she meets talented Peter (Peter Millari), a 55 years old blind gambling musician, her life takes an unexpected direction and an opportunity arises as he teaches her how to sing, a skill out of which she can make money as she finds out she is very talented. However, concerned about Blanka’s future, Peter decides to take Blanka to an orphanage. When she finds out, she runs away and the nightmare starts again. Thanks to Peter, Blanka will understands that money cannot buy anyone’s love.

Cast

Cydel Gabutero

Peter Millari,

Jomar Bisuyo

Raymond Camacho

Ruby Ruiz

Kohki Hasei

Kohki Hasei

Director Biography

Kohki Hasei

In 1994 after finishing high school in Okayama, Hasei moved to Tokyo where he started working in the art world. In 2001 he directed his first documentary: W/O. The film was screened at The Seoul Net Festival in Corea where it was awarded with the Digital Express Prize. In 2007, Hasei directed his second film, Godog which was warded the First Prize at the Kustendolf Film Festival in Serbia.

Italiano

Blanka

Adatto a: Grado 6 in poi
Nazione: Italia/Giappone/Filippine.
Produzione: Dorje Film, Simple Truth.
Distributore: Lemon Tree,Transformer.
Anno: 2015
Durata : 90 min.
Genere: Drama.

Non in vendita

Trama

Blanka (Cydel Gabutaero) fa la sua vita per le strade di Manila da piccoli furti e trucchi. Sogna di salvare abbastanza soldi per “comprare” una mamma. Quando incontra talento Peter (Peter Millari), una di 55 anni il gioco d’azzardo cieco musicista, la sua vita prende una direzione inaspettata e un’opportunità si pone come lui le insegna a cantare, una competenza di cui può fare i soldi come lei scopre di è molto talento. Tuttavia, preoccupato per il futuro di Blanka, Peter decide di prendere Blanka a un orfanotrofio. Quando scopre, lei scappa e l’incubo ricomincia. Grazie a Peter, Blanka sarà capisce che il denaro non può comprare l’amore di nessuno.

Cast

Cydel Gabutero

Peter Millari,

Jomar Bisuyo

Raymond Camacho

Ruby Ruiz

Kohki Hasei

Kohki Hasei

 Biografia Regista

Kohki Hasei

Nel 1994 dopo aver completato la scuola superiore ad Okayama, Hasei si trasferisce a Tokyo dove inizia la sua carriera artistica. Nel 2001 dirige il suo primo documentario W/O. Il film viene proiettato al Net festival di Seul in Corea, dove riceve il premio Digital Express. Nel 2007 dirige il suo secondo film, Godog, con cui vince il primo premio al festival di Kustendolf in Serbia.

Tagalog

Blanka

Angkop para sa: 6+ na baitang 
Bansa: Italya/Japan/Pilipinas.
Produksyon: Dorje Film, Simple Truth.
Tagapamahagi: Lemon Tree,Transformer.
Taon: 2015
Oras ng pelikula: 90 min.
Dyanra: Drama.
 
Off Sale

Balangkas ng kuwento

Si Blanka (Cydel Gabutaero) ay naghahanap buhay sa kalsada ng Maynila sa pamamagitan ng pagnakakaw at panloloko. Pangarap nyang makapag-ipon ng sapat na pera para “bumili” ng isang ina. Simula noong nakilala niya ang mahusay na si Peter (Peter Millari), isang bulag na musikero at sugarol na limampu’t limang taong gulang, ang landas na kanyang tinatahak ay napunta sa hindi inaasahang direksyon at may oportunidad na dumadating habang tinuturuan niya itong kumanta, isang talento na kung saan maaari siya makagawa ng pera nang nalaman niya na siya ay napakahusay. Gayunpaman, dahil sa pag-alala sa kinabukasan ni Blanka, si Peter ay nagpasiya na dalhin si Blanka sa bahay ampunan. Nang nalaman niya ito, siya ay tumakbo palayo at ang kanyang bangungot ay nagsimula muli. Salamat kay Peter, dahil naiintindihan ni Blanka na hindi mabibili ng pera ang pag-ibig ng sinuman.

Pinagbibidahan

Cydel Gabutero

Peter Millari,

Jomar Bisuyo

Raymond Camacho

Ruby Ruiz

Kohki Hasei

Kohki Hasei

Talambuhay ng Direktor

Kohki Hasei

Noong 1994, pagkatapos ng high school sa Okayama, si Hasei ay lumipat sa Tokyo kung saan siya nagsimula magtrabaho sa mundo ng sining. Noong 2001, siya ay nag direkto ng kanyang unang documentaryo: W/O. Ang pelikula ay pinalabas sa The Seoul Net Festival sa Korea kung saan ito ay iginawad sa Digital Express Prize. Noong 2007, Hasei Directed kanyang ikalawang pelikula, Godog kung saan iginawad ang Unang Prize sa Kustendolf Film Festival sa Serbia.

Presenting Sponsor

Leading Sponsors

Premiere Sponsors

Official Airline Sponsor

Film Sponsor

Film + Sponsors

Funder

Director Sponsor

Spotlight Sponsor

Program Sponsor